Over ons

Onze visie


Hoplr verlegt de focus van het individu naar de lokale gemeenschap

Via Hoplr krijg je eenvoudig toegang tot het sociaal kapitaal in jouw buurt zoals materiaal, kennis, tijd, vrijwilligers en infrastructuur. We willen de kracht van het collectief benutten om te anticiperen op de maatschappelijke uitdagingen van morgen zoals vergrijzing, buurtzorg, inclusie en burgerparticipatie. Alleen zo evolueren we naar een meer zorgzame en duurzame samenleving. 


Ons manifesto

 

1. Community eerst

Bij ons staan communities centraal en dat zal altijd zo blijven. Daarom denken we bij elke beslissing, elke verandering of elke opportuniteit in de eerste plaats aan de toegevoegde waarde voor de buurt en haar bewoners. 

2. Reclamevrij

Wij streven ernaar om Hoplr reclamevrij te houden. Ons verdienmodel is gebaseerd op waardevolle samenwerkingen met lokale besturen, nutsbedrijven en het lokaal middenveld. Zo blijven alle berichten in jouw buurt relevant, interessant en vooral reclamevrij! 

3. Privacy by design

Het beschermen van persoonsgegevens is onze allergrootste verantwoordelijkheid. Hoplr is dan ook volledig conform aan de Europese GDPR privacywetgeving. Wij zullen nooit ofte nimmer persoonsgegevens verkopen. 

4. Onafhankelijk

Hoplr is met geen enkele politieke partij of andere belanghebbers verbonden en hoeft ook aan geen enkele externe partij verantwoording af te leggen. Wij hebben respect voor ieders mening en zullen de onze ook niet uiten; noch expliciet noch impliciet

5. Sociale impact

Onze droom is dat alle Hoplr-buren elkaar in het echt ontmoeten, helpen en leren kennen. We geloven in de kracht van het collectief. Daarom zullen we ook altijd activiteiten blijven organiseren en tips blijven geven rond sociaal contact buiten het platform om.