Over ons

Privacy- en cookieverklaring HOPLR


Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 14 december 2021.

Hoplr N.V. (hierna: Hoplr) biedt een privaat lokaal sociaal buurtnetwerk aan voor jouw buurt, met als doel de sociale interactie en betrokkenheid tussen de bewoners onderling in een bepaalde buurt te versterken, en met slechts gelimiteerde toegang op het platform enkel voor de lokale buurt die voor jou relevant is (het platform) via www.hoplr.com (de webapplicatie) of via de officiële Android en iOS applicaties (de mobiele applicatie). Jouw privacy is voor Hoplr van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor Hoplr verwerkingsverantwoordelijke is. Dit is het geval voor de gegevens die wij van jou verzamelen, wanneer je onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten als organisatie in de publieke sector of wanneer je als buurtbewoner gebruik maakt van ons platform. Voor deze gegevensverwerkingen zijn wij jouw aanspreekpunt.

Daarnaast bieden wij verschillende participatiemogelijkheden voor organisaties in de publieke sector zoals een poll, een participatieproject, een enquête of referendum. Deze participatiemogelijkheden worden uitgezet via ons platform services.hoplr.com. Door middel van deze participatiemogelijkheden kunnen wij analyses uitvoeren ten behoeve van deze organisaties.

Wanneer je meedoet aan een van deze participatiemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een enquête, is de organisatie, die ons gevraagd heeft de enquête uit te zetten, de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die op ons platform middels deze enquête verwerkt worden. In dat geval verwijzen wij jou voor vragen over de omgang met jouw persoonsgegevens door naar de desbetreffende organisatie.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat we bij Hoplr doen met informatie die wij over je te weten komen. Door onze websites www.hoplr.com, services.hoplr.com, blog.hoplr.com en help.hoplr.com te bezoeken, gebruik te maken van onze diensten als organisatie in de publieke sector of van ons platform als buurtbewoner, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang de gegevens worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

1. Organisaties in de publieke sector

Het leveren van onze diensten aan organisaties in de publieke sector
Als organisatie in de publieke sector kan je gebruik maken van onze diensten om in te zetten op buurtwerking, buurtgerichte communicatie en burgerparticipatie. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot maximaal één jaar na afloop van de overeenkomst. Zo hoef je, mocht je na opzegging van de overeenkomst binnen een jaar toch nog bij ons terug willen komen, je gegevens niet opnieuw door te geven. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Demo aanvragen
Via onze website kan je als organisatie in de publieke sector een demo aanvragen om kennis te maken met onze dienstverlening. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat de demo heeft plaatsgevonden. Wanneer je op basis van de demo besluit op de hoogte te willen blijven via onze nieuwsbrief of gebruik te maken van onze diensten, bewaren we de informatie tot maximaal één jaar na afloop van de overeenkomst.

2. Buurtbewoners

Hoplr-buurt aanvragen
Via onze website kun je als buurtbewoner een Hoplr-buurt oprichten, door een aanvraag in te dienen via het aanvraagformulier. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat jouw aanvraag is afgehandeld.

Lidmaatschap buurt
Als buurtbewoner kan je een uitnodiging ontvangen om lid te worden van een Hoplr-buurt. Deze wordt door Hoplr verstuurd in opdracht van de gemeente of uitgedeeld door buurtbewoners in de eigen buurt. Om gebruik te kunnen maken van het platform, dien je als buurtbewoner in te gaan op deze uitnodiging en je via de webapplicatie of mobiele applicatie te registreren met je adresgegevens en de code die je ontvangen hebt in de uitnodiging, je voor- en achternaam samen met je e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord of je Facebook- of Apple-account. Lees hier waarom, na voltooing van de registratie, jouw naam en ENKEL jouw straatnaam (niet jouw huisnummer) zichtbaar zijn voor andere leden van je eigen Hoplr-buurt (en niet van andere Hoplr-buurten). Als je wilt weten wat deze partijen doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de privacyverklaringen van de betreffende platforms.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij bewaren deze informatie, tot 3 maanden nadat je je lidmaatschap opzegt. We gaan er dan namelijk vanuit dat je geen gebruik meer wenst te maken van onze dienstverlening. Indien je één jaar niet meer ingelogd bent op je account, of je één jaar losgekoppeld bent van een buurt, vragen wij toestemming om jouw gegevens één jaar langer te bewaren, zodat je het account op een later tijdstip kunt koppelen aan een andere buurt. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is.

Gebruik platform
Nadat je je als lid van een buurt geregistreerd hebt en ingelogd bent op jouw account, kun je via de webapplicatie of de mobiele applicatie gebruik maken van ons platform. Binnen het platform kan je jouw eigen profiel aanvullen. Daarnaast kan je het platform onder andere gebruiken om je buren te leren kennen, spullen te lenen van je buren of een buurtactiviteit te organiseren.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie, tot 3 maanden nadat je je lidmaatschap opzegt. We gaan er dan namelijk vanuit dat je geen gebruik meer wenst te maken van onze dienstverlening. Indien je één jaar niet meer ingelogd bent op je account, of je één jaar losgekoppeld bent van een buurt, vragen wij toestemming om jouw gegevens één jaar langer te bewaren, zodat je het account op een later tijdstip kunt koppelen aan een andere buurt. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is.

Onze applicatie downloaden
Om gebruik te kunnen maken van ons platform via de mobiele applicatie, dien je onze applicatie te downloaden. Dit kun je doen via de App Store of via de Google Play Store. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de desbetreffende aanbieder (Apple dan wel Google) verwerkt en waarvoor. Wij raden je daarom aan de relevante privacy- en cookieverklaringen van de desbetreffende aanbieder te lezen.

Het verzenden van notificaties
Wanneer je gebruik maakt van ons platform binnen de mobiele applicatie, kun je ervoor kiezen om ons notificaties te laten versturen. Zo kun je bijvoorbeeld een melding ontvangen als een buurtbewoner een bericht in jouw Hoplr-buurt heeft geplaatst. Deze melding verschijnt dan op je apparaat. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je je toestemming intrekt. Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken door je voorkeuren aan te passen in de instellingen binnen het platform.

2. Algemeen

Contact
Je kunt via verschillende e-mailadressen contact met ons opnemen, bijvoorbeeld om ons om support te vragen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij gebruiken deze informatie om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Ervaringen
Op onze website plaatsen wij ervaringen van buurtbewoners met de diensten van Hoplr.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat jij jouw toestemming intrekt. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Solliciteren
Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?
Hoplr deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

Partners
Om onze diensten te kunnen verlenen, kan Hoplr jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Hoplr doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Social media buttons
Op onze website verwijzen wij met hyperlinks naar social media platforms. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Cookies
Op onze website en binnen het platform gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels (hierna: cookies) van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website of gebruiken van een applicatie automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker of applicatiegebruiker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt of onze mobiele applicatie voor het eerst gebruikt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Soort Cookie; Entiteit; Waarborgen Doel Bewaartermijn
Functioneel

Google Tag Manager

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Sessie
 

Diversen:

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website en het platform mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc. Maximaal 2 jaar
Analytisch

Google Analytics

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat wij:

  • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
  • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
  • verder geen gegevens delen met Google; en
  • wij geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.
Maximaal 2 jaar

 

In- en uitschakelen van cookies
In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Worden je persoonsgegevens beveiligd?
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Welke privacyrechten heb je?
Je hebt de volgende rechten:

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via privacy@hoplr.com.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jou door te geven.

Vragen of een klacht indienen
Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit en voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Hoplr NV
Waterhoenweg 3
B-9160 Lokeren
België

E-mailadres: privacy@hoplr.com

Ondernemingsnummer: BE 0564 835 057