Enquête door Gemeente Kontich

Enquête: Burgerparticipatie in Kontich

Kontich Leeft! De slagzin van onze gemeente zegt het al. Kontich is een bruisende gemeente met tal van activiteiten en actieve verenigingen. Jammer genoeg ligt er heel veel stil door de coronapandemie. Elkaar ontmoeten, samen evenementen opzetten, plezier delen. Het is helaas allemaal even minder evident.

Het lokaal bestuur Kontich wil nu en in de toekomst blijvend werk maken van samenwerkingen. Op een participatieve manier aan beleid doen en in dialoog gaan met alle Kontichnaren is een ambitie die we willen verstevigen in onze werking en dienstverlening.

Niet alleen fysiek, maar ook online mensen betrekken is een uitdaging die we met twee handen grijpen. Maar daar hebben we ook jouw hulp voor nodig.

Met deze bevraging wenst het lokaal bestuur Kontich inzicht te krijgen in de informatie- en participatiewensen van haar inwoners.

Concreet wensen we volgende vragen te beantwoorden:

  1. Op welke manieren wil jij als Kontichnaar geïnformeerd worden over lokale beleidsontwikkeling en -beslissingen?
  2. Hoe wens je in de toekomst te participeren in het beleidsontwikkelingsproces?

De resultaten van deze bevraging zullen gebruikt worden om het Kontichs participatieverhaal in de komende jaren verder uit te schrijven. Deelname aan deze bevraging is geheel vrijwillig en gebeurt anoniem. De gegevensverwerking verloopt conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Bedankt voor je deelname,

Namens het college Van Burgemeester en Schepenen,

Luc Abrams, Schepen voor communicatie en participatie.

Startdatum 18 december 2020
Einddatum 31 januari 2021

Selecteer je buurt

Niet zeker van je buurt? Bekijk de kaart.

26 vragen

1. Wat is jouw beleving van onze gemeente?

Duid aan wat past. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

selecteer er één

2. (Vervolg op vraag 1) Denk je nog aan andere omschrijvingen die passen bij jouw beleving van de gemeente? Schrijf hier kort neer.

3. In welke mate ga je akkoord met deze twee stellingen?

In welke mate ga je akkoord met deze twee stellingen?
selecteer er maar één
Ik vind gemakkelijk de informatie terug die ik wil hebben van of over mijn gemeente.
selecteer er maar één
Ik voel me als burger voldoende geïnformeerd door het lokaal bestuur over wat er leeft in mijn gemeente.
In welke mate ga je akkoord met deze twee stellingen?
Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Neutraal
Akkoord
Helemaal akkoord
selecteer er maar één
Ik vind gemakkelijk de informatie terug die ik wil hebben van of over mijn gemeente.
selecteer er maar één
Ik voel me als burger voldoende geïnformeerd door het lokaal bestuur over wat er leeft in mijn gemeente.

4. In welke mate vind je dat het lokaal bestuur onderstaande kanalen voldoende inzet om de burger te informeren over wat er leeft in de gemeente?

In welke mate vind je dat het lokaal bestuur onderstaande kanalen voldoende inzet om de burger te informeren over wat er leeft in de gemeente?
selecteer er maar één
Bewonersbrief in de brievenbus
selecteer er maar één
Tweemaandelijks infoblad in de brievenbus
selecteer er maar één
Sociale media zoals Facebook of Twitter
selecteer er maar één
Digitaal buurtnetwerk Hoplr
selecteer er maar één
De website van de gemeente
selecteer er maar één
De e-nieuwsbrief van de gemeente
selecteer er maar één
Infomomenten en -vergaderingen voor de hele buurt of deelgemeente
selecteer er maar één
Lichtkranten, digitale infoborden,...
selecteer er maar één
Nieuwsberichten over onze gemeente in de krant
In welke mate vind je dat het lokaal bestuur onderstaande kanalen voldoende inzet om de burger te informeren over wat er leeft in de gemeente?
Niet van toepassing / Gebruik ik niet
Onvoldoende
Neutraal
Voldoende
selecteer er maar één
Bewonersbrief in de brievenbus
selecteer er maar één
Tweemaandelijks infoblad in de brievenbus
selecteer er maar één
Sociale media zoals Facebook of Twitter
selecteer er maar één
Digitaal buurtnetwerk Hoplr
selecteer er maar één
De website van de gemeente
selecteer er maar één
De e-nieuwsbrief van de gemeente
selecteer er maar één
Infomomenten en -vergaderingen voor de hele buurt of deelgemeente
selecteer er maar één
Lichtkranten, digitale infoborden,...
selecteer er maar één
Nieuwsberichten over onze gemeente in de krant

5. Informeer je je nog via andere kanalen over wat er leeft in de gemeente? Wens je nog op een andere manier geïnformeerd te worden door de gemeente?

6. Ben je tevreden over de manier waarop we je informeren over wat er leeft in onze gemeente?

selecteer er maar één

7. Heb je suggesties voor hoe we jou in de toekomst beter kunnen informeren? Laat het ons hieronder weten!

8. Wat betekent het voor jou om betrokken te worden bij het beleid dat er in onze gemeente wordt gevoerd?

selecteer er één

9. In hoeverre ga je akkoord met de stelling: 'Ik word als bewoner voldoende betrokken bij het beleid dat wordt gevoerd in onze gemeente'?

selecteer er maar één

10. Hoe word je graag betrokken bij het beleid dat wordt gevoerd in onze gemeente?

Duid de opties aan waaraan jij wellicht zou deelnemen.

selecteer er één

11. Word je graag op een andere manier bij het beleid betrokken? Vertel het ons hieronder.

12. In hoeverre ga je akkoord met deze stelling: 'Ik kan als inwoner van de gemeente Kontich mee nadenken over de toekomst van mijn gemeente'?

selecteer er maar één

13. Over welke thema’s zou jij graag meedenken?

Je kan meerdere thema's aanduiden.

selecteer er één

14. Zijn er nog thema's waarover je graag zou meedenken, maar die hierboven niet vermeld staan? Vertel het ons hieronder.

15. Ben jij vandaag al lid van een dorps-, wijk- of adviesraad?

selecteer er maar één

16. Indien je "Ja" antwoordde op vraag 15: waarom ben je lid van een dorp-, wijk-, of adviesraad?

Je kan meerdere redenen opgeven.

selecteer er één

17. Indien je "Andere" aanduidde bij vraag 16, kan je dit hier specifiëren.

18. Indien je "Nee" antwoordde op vraag 15: Waarom ben je geen lid van een dorp-, wijk-, of adviesraad?

19. Heb je het gevoel dat jouw inspraak en betrokkenheid een verschil maken?

Met "een verschil maken" bedoelen we dat er met jouw input ook echt iets gedaan wordt.

selecteer er maar één

20. Indien je jouw antwoord op de vorige vraag wil toelichten, kan je dat hieronder doen.

21. Heb je zelf ideeën of voorstellen om participatie in de toekomst meer mogelijk te maken?

22. Indien je interesse hebt om deel uit te maken van een dorps, wijk- of adviesraad of hier meer informatie over wil, dan mag je hier je e-mailadres achterlaten en nemen we graag contact met je op.

Om jouw privacy te bewaren wordt de informatie die je hier opgeeft gescheiden van jouw overige antwoorden.

23. Om de representativiteit van deze bevraging te kunnen inschatten, stellen we een aantal vragen die een beter beeld scheppen van wie je bent. Wat is jouw geslacht?

selecteer er maar één

24. Wat is jouw geboortejaar?

bv. 1986

25. In welke wijk woon je?

selecteer er maar één

26. Wat is je hoogst behaalde diploma?

selecteer er maar één
Klaar met invullen?