Only you and your neighbours have access to the neighbourhood
You are currently not registered in your neighbourhood, Sign up
Start your neighbourhood website
Join the conversation and get to know your neighbours.
Make your neigbhourhood more safe and useful!

Adopteren van bijenvolken

AMERSFOORT - De bedreigde bijenpopulatie in Nederland samen met u vergroten/ herstellen maar bovenal vitaliseren. Dat is de doelstelling van het Imkerij van Selm adoptieprogramma. Daarvoor biedt Imkerij van Selm organisaties, openbare besturen en particulieren de mogelijkheid een bijenvolk te adopteren.

News
Download