Invite your partner, roommates or neighbours to Hoplr
You are currently not registered in your neighbourhood, Sign up

Prolink gooit de handdoek in de ring

De Vlaamse oppositielijst in faciliteitengemeente Linkebeek houdt op te bestaan. De twee huidige raadsleden Eric De Bruycker en Rik Otten stoppen met gemeentepolitiek. Er komt wel een nieuwe tweetalige lijst op.

Alert

Prolink opgedoekt: De Bruycker en Otten stoppen met politiek

Ex-burgemeester Eric De Bruycker is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen geen kandidaat meer. Ook Rik Otten, die samen met De Bruycker in de gemeenteraad de Vlaamse eenheidsfractie Prolink vormt, stopt ermee. Prolink wordt opgedoekt.

Alert

Intradura vervroegt afvalophaling door aanhoudende hitte

De aanhoudende hitte heeft nu ook gevolgen voor de afvalophaling door afvalintercommunale Intradura, in de westrand van Vlaams Brabant. Nog tot en met 3 augustus zullen de ophalingen met één uur vervroegd worden en starten om 5u.

News

Woning Herman Teirlinck erkend als monument

De gemeente Linkebeek heeft er binnenkort een monument bij door de voorlopige bescherming van de eerste woning van schrijver Herman Teirlinck. De huidige bewoonster, die Teirlinck nog heeft gekend, is tevreden dat het huis bewaard zal blijven.

News

Gemeenteraad keurt raamcontracten VERA unaniem goed

De drie agendapunten betreffende raamcontracten VERA werden toegelicht door de voorzitter van de gemeenteraad Damien Thiéry. Ze werden wel gezamenlijk behandeld, maar er werd apart over gestemd.

News

Gemeenteraad Linkebeek kende rustig verloop

In Linkebeek vond er een gemeenteraad plaats op maandag 25 juni en de raadsleden werden opnieuw opgetrommeld voor een gemeenteraad op maandag 16 juli. Bleef bij vorige gemeenteraad Damien Thièry, voorzitter, “voor beroepsredenen “ afwezig, ontbrak nu burgemeester Valérie Geeurickx op de afspraak.

News

Een wespennest verdelgen? Gelieve enkele dagen geduld te oefenen

De brandweer wordt overstelpt met oproepen voor het verdelgen van wespennesten. Alle mogelijke middelen worden ingezet om de aanvragen te verwerken. Maar zelfs dan nog is er een wachttijd van enkele dagen en dat is blijkbaar niet naar ieders zin.

Alert

Villa Herman Teirlinck in Linkebeek op weg naar definitieve bescherming

Vier jaar geleden werd het huis van Herman Teirlinck in Beersel beschermd als monument nadat het gemeentebestuur besloot om het gebouw te verkopen. Nu is ook de procedure op gang gebracht om de eerste villa van de schrijver in Linkebeek definitief te beschermen.

News

Motie legt breuk binnen Franstalige meerderheid bloot

De Linkebeekse gemeenteraad heeft de motie tegen woonstbetredingen bij sans-papiers goedgekeurd. Actievoerders maakten hiervoor gebruik van de breuk binnen de meerderheid.

News

Linkebeek keurt nu toch motie betreffende woonstbetreding goed

De jongste gemeenteraad werd niet geleid door voorzitter en eerste schepen Damien Thiéry(LB). Officieel heette het dat niet aanwezig kon zijn door beroepsbezigheden, al was niet iedereen er van overtuigd dat dit de ware reden was. De gemeenteraad werd dan voorgezeten door burgemeester Valérie Geeurickx.

News
Download