Place a request or ask a question to your neighbours
You are currently not registered in your neighbourhood, Sign up

Telg uit politieke familie stelt zich kandidaat

Het politieke bloed stroomt in de aderen van de familie Fillet. Kelly (39), dochter van oud-burgemeester van Haacht Mon Fillet, stelt zich nu ook voor een eerste keer verkiesbaar voor Open VLD in Kampenhout.

Alert

Na tien jaar strijd lijkt verbrandingsoven definitief bij grof vuil gezet

De Raad van State begraaft met twee arresten van eind mei de plannen voor een verbrandingsoven aan Kampenhout-Sas. Na tien jaar en verschillende procedures valt hiermee het doek voor Recover Energy.

News

Politie zit verveeld met ballon die landt op strand

Bij een opruimactie op het strand van Oostende werd donderdag een ballon van de politiezone KASTZE teruggevonden. De vrijwilligers vinden het niet kunnen dat de politie heliumballonnen uitdeelt die schade aan het milieu toebrengen.

Alert

Politie zit verveeld met ballon die landt aan andere kant van land

Bij een opruimactie op het strand van Oostende werd donderdag een ballon van de politiezone KASTZE teruggevonden. De vrijwilligers vinden het niet kunnen dat de politie heliumballonnen uitdeelt die schade aan het milieu toebrengen.

Alert

Politie zit verveeld met heliumballon die landde in Oostende

Bij een opruimactie op het strand van Oostende werd donderdag een ballon van de politiezone Kastze gevonden. De vrijwilligers vinden het ontoelaatbaar dat de politie heliumballonnen uitdeelt die het milieu schade berokkenen.

Alert

Gemeente stelt pv op tegen milieuovertreding slipschool

Het gemeentebestuur stelt een proces-verbaal op aan de slipschool van de federale politie tegen een milieuovertreding in het Hellebos. Daar werden te veel bomen gerooid die niet werden vergund. “We pleiten dringend voor een herlokalisatie van de school.”

Alert

Federale politie wil nog meer bomen kappen

De milieuvergunning van de federale politie om het Hellebos als slipschool te blijven gebruiken, blijkt al twee jaar verlopen. Toch wil de school nog uitbreiden. Politici in Kampenhout reageren verontwaardigd.

Alert

Omwonenden protesteren tegen opslag van asbest aan Vekestraat

Ondanks de vele bezwaarschriften die omwonenden hebben ingediend, kreeg NV Rudi Peeters in Kampenhout van de provincie een vergunning om 25 ton asbesthoudend afval tijdelijk op te slaan.

News

Lokaal CD&V-voorzitter stapt op na klachten over grensoverschrijdend gedrag maar schreeuwt onschuld uit

Er loopt een opsporingsonderzoek tegen Kampenhouts gemeentesecretaris Dominique Coucke naar mogelijke feiten van belaging en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Coucke nam intussen ontslag als voorzitter van CD&V Lennik.

News

Coucke neemt ontslag als voorzitter van CD&V Lennik na klacht over ongewenst gedrag

Er loopt een opsporingsonderzoek tegen Kampenhouts gemeentesecretaris Dominique Coucke naar mogelijke feiten van belaging en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Coucke nam intussen ontslag als voorzitter van CD&V Lennik.

News
Download