Family members can register at the same address
You are currently not registered in your neighbourhood, Sign up

Restaurant ‘Kzeg a Modavoorlopig beschermd als monument

Het restaurant ‘Kzeg a Moda - vroeger Estaminet Au Cher Ami - in het centrum van Drogenbos wordt voorlopig beschermd als monument. Minister-president Geert Bourgeois wil niet dat het unieke café-interieur verdwijnt.

News

“Au Cher Ami” voorlopig beschermd als monument

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft Estaminet ‘Au Cher Ami’ in Drogenbos voorlopig beschermd als monument.

News

Gemeenteraad Beersel keurt nieuwe overeenkomst inzake bibliobus met Drogenbos goed

Aan de gemeenteraad van Beersel werd de nieuwe en gewijzigde samenwerkingsovereenkomst met vzw Lectuurvoorziening Drogenbos met betrekking tot de bibliobuswerking in Drogenbos voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024 ter goedkeuring voorgelegd. Deze overeenkomst werd unaniem goedgekeurd.

News

Afvalwater van duizenden bewoners uit de Rand gaat voortaan schoner de Zenne in

Het afvalwater van de inwoners van Sint-Genesius-Rode, Drogenbos, Linkebeek en Ruisbroek zal binnenkort properder in de Zenne belanden. Een grondige vernieuwing van het rioolwaterzuiveringsstation Brussel-Zuid is de oorzaak.

News

Voorzitter en secretaresse Okra Drogenbos leggen mandaat neer

Dinsdag 11 december was voor de afdeling Okra in Drogenbos een dag van afscheid nemen.José Leonard, de secretaresse, en Gust Guillaume, haar echtgenoot en voorzitter namen na respectievelijk 33 en 28 jaar afscheid van hun functie. José die ondertussen 88 jaar is en Gust die ook 86 jaren op de teller heeft staan hebben hun mandaat neergelegd.

News

Drogenbos mag nu ook nog eens gaan stemmen

Parallel met de gemeenteraadsverkiezingen verkiest ook de cultuurraad van Drogenbos een nieuw bestuur en wordt de programmeringscommissie van de Moelie-Muse opnieuw samengesteld. Die laatste krijgt vanaf nu een nieuwe naam: stuurgroep “de Moelie-de Muse”.

News

Toekomstig beheer Frankveld park werd toegelicht

Na het verwerken van de opmerkingen van de participanten bij het beheerplan voor het park Frankveld langs de Dachelenbergstraat in Beersel en de grens met Drogenbos, werd door Agentschap Natuur en Bos en Landmax het eindresultaat aan geïnteresseerde buurtbewoners gepresenteerd.

News

Eindejaarsreceptie Cultuurraad en FeliXartmuseum werd gezellige bedoening

Op vrijdag 7 december vond de jaarlijkse eindejaarsreceptie van de cultuurraad van Drogenbos en FeliXartmuseum plaats in de gemeentelijke feestzaal. De ploeg van de Muse en de Moelie hadden weer eens gezorgd voor een mooie aankleding van de zaal. Het was echt gezellig.

News

UF haalt pak minder stemmen in Vlaamse Rand

De verfransing in Vlaams-Brabant en de Vlaamse rand rond Brussel is electoraal gezien afgenomen. De UF, waarvan twee verkozenen deze week de eed aflegden in de provincieraad, verliest zo goed als overal terrein.

News

Tweedehandsbeurs in Drogenbos was al aan 10de editie toe

Al voor de 10e keer organiseerde het OCMW van Drogenbos, onder leiding van voorzitser Nouche Sents en haar trouwe vrijwilligersploeg, een succesvolle tweedehandsbeurs.

News
Download