Jouw stad of gemeente heeft géén inzage in de buurt
Je bent momenteel niet ingeschreven in je buurt, Meld je aan

Brandweer en Technische Dienst verkopen oud materiaal

Op zaterdag 28 april om 10 uur heeft in de brandweerkazerne van Wichelen, Margote 116, een verkoop plaats van oud brandweer- en technisch materiaal. De aangeboden goederen staan vanaf 9 uur tentoongesteld voor de geïnteresseerden.

Politie en veiligheid
Nieuws

Informatieavond Brand- en Diefstalpreventie

Brand en diefstal maken nog altijd te veel slachtoffers. Zo vallen in België nog jaarlijks 120 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. Hoe u brand en diefstal kunt voorkomen leert u op de informatieavond rond preventie op dinsdag 20 maart.

Nieuws

Containerpark Wichelen maand lang gratis

De inwoners van de gemeente Wichelen hebben een week lang hinder ondervonden van de staking bij de afval intercommunale Verko. Ook tijdens de sneeuwval waren er ongemakken voor de aanbieders van afvalstoffen. Om die hinder te compenseren, is het gemeentebestuur met Verko overeengekomen om het recyclagepark gedurende een maand, vanaf vandaag, dinsdag 13 maart tot en met vrijdag 13 april gratis toegankelijk te maken voor inwoners van de gemeente. Er is tijdens die periode dus geen toegangsgeld verschuldigd, enkel de betalende fracties blijven te betalen. Op die manier kan de lenteschoonmaak ideaal verlopen.

Nieuws

Last Post voor Dominicus Delens

Op zondag 18 maart om 20.00 uur heeft aan de kerk in Serskamp de Last Post plechtigheid plaats voor Dominicus Delens, soldaat in de Groote Oorlog.

Nieuws

Recyclageparken Verko aanvaarden tijdelijk huisvuilzakken

Door de staking bij Verko bleven heel wat huisvuilzakken de voorbije week op de stoep staan. Daarom zullen de recyclageparken tot en met woensdag 14 maart het huisvuil aanvaarden in de grofvuil containers. Het huisvuil dient te worden aangeboden in de reglementaire huisvuilzakken. Wie zich enkel met een reglementaire zak aanmeldt, dient geen extra toegangsgeld te betalen.

Nieuws

Historisch Kerkspektakel in de kerk van Schellebelle

Naar aanleiding van De Nacht van de Geschiedenis 2018 wordt in maart in Schellebelle een spraakmakend spektakel met historische inslag in de steigers gezet. Het onderwerp is de geschiedenis van de kerk van Schellebelle en de wisselwerking met de dorpsgemeenschap vanaf de 12de eeuw tot het midden van de 20ste eeuw. Tegelijk worden ook een aantal elementen van het gebouw o.a. de glasramen en de kerkschatten voor het voetlicht gebracht.

Vroeger en nu
Nieuws

Akkoord bij Verko: afvalophalers hervatten het werk

De Afvalophalers bij intercommunale Verko gaan donderdag weer aan de slag. Na een week staking is er een akkoord bereikt tussen de vakbonden en de directie. Diensthoofd Peter Moreels krijgt een andere functie.

Nieuws

KVLV viert negentigste verjaardag

Tijdens de officiële plechtigheid in zaal 't Schuurken in Serskamp beklemtoonde voorzitster Maria Van Langenhove de onderlinge vriendschapsbanden, zowel binnen de eigen afdeling als regionaal. “KVLV dankt haar bestaan aan haar leden, maar vooral aan de vrijwillige inzet van de vele bestuursleden die er in de loop der jaren zijn geweest”, zegt de voorzitster.

Nieuws

Werkwilligen zijn situatie beu en laten van zich horen: “Aan heel de situatie is niets meer normaal”

De personeelsleden van Verko die niet mee staken zijn de situatie beu. Ze laten van zich horen omdat zij vinden dat ze gepest worden door de stakers. Ook Peter Moreels, de centrale figuur in heel het verhaal, spreekt voor het eerst.

Nieuws

Oost-Vlaamse afvalintercommunales pleiten resoluut voor snelle invoering P+MD scenario

Alle 8 Oost-Vlaamse afvalintercommunales pleiten resoluut voor de snelle invoering van het P+MD scenario, waarbij voortaan alle plastic verpakkingen in de PMD-zak thuishoren. PMD wordt momenteel ingezameld in de blauwe zak. Vooral de plastic verpakkingen zorgen voor discussie en ongenoegen bij inwoners wanneer blijkt dat weer eens een verpakking niet in de blauwe zak thuishoort, niettegenstaande het om een plastic verpakking gaat die naar aard en samenstelling niet verschilt van de toegelaten plastic verpakkingen.

Nieuws
Download