Vlamingen doen zegje over hun buurt via enquête

Tuesday, May 12, 2015

De meeste Vlamingen voelen zich goed in hun buurt maar er is altijd ruimte voor verbetering. Dat is gebleken uit onze buurt enquête.

Via een tiental vragen kunnen hoplr gebruikers hun zegje doen over hun buurt. Op dit moment hebben reeds meer dan 10.000 Vlamingen uit tal van Vlaamse steden en gemeenten de enquête ingevuld. Dit zijn de voorlopige resultaten.

84% van de Vlamingen wonen graag tot zeer graag in hun buurt en maar liefst 91% voelt er zich veilig. Opmerkelijk is wel dat ondanks die hoge cijfers meer dan 50% zelden tot nooit praat met zijn buren. Het blijkt ook dat 64% van de bevraagden niet actief betrokken is bij buurtfeesten of verenigingen hoewel bijna een kwart dat wel zou willen. Dit cijfer ligt nog hoger in grootsteden.

Lokale evenementen lijken de gelegenheid bij uitstek om nieuwe contacten te leggen voor meer dan de helft van de respondenten. Bij 25% gebeurt dat via de kinderen en maar liefst 15% zegt moeite te hebben om nieuwe contacten te leggen in zijn buurt.

De helft van de mensen is tevreden over het huidige stads- of gemeentebestuur. 38% vindt dat er meer aandacht moet gaan naar buurtproblemen zoals mobiliteit, veiligheid voor fietsers en onderhoud van wegen. Deze onderwerpen bleken van groot belang voor een aanzienlijk deel van de bevraagden.

Deze resultaten tonen aan dat een grote meerderheid van de Vlamingen zich goed voelt in zijn buurt. Een deel van hen zou actiever willen zijn op buurtfeesten en verenigingen die voor een meerderheid onder hun de gelegenheid bieden om nieuwe contacten te leggen.

Met hoplr brengen we inwoners, verenigingen en lokale besturen samen op één platform. Dit zorgt niet alleen voor een betere en transparantere communicatie, maar ook voor een enorme bron aan lokale informatie. Op die manier zijn we ervan overtuigd dat we het buurtgevoel in steden en gemeenten kunnen versterken.

Een leukere buurt start bij jezelf, dat is onze overtuiging!

Je kan nog steeds je buurtscore ontdekken via http://www.hoplr.be/testjebuurtgevoel

Een grotere versie van de infographic kan je hier vinden: https://www.hoplr.com/content/images/hoplr-enquete-12-05-2015.jpg

picture article
Jonas Heirwegh and 2 others like this